11 kwietnia 2021, 18:01

Teraz

14°

Fakty

A A A

TRZCINICA: Realizują projekt żłobkowy

Gmina Trzcinica realizuje projekt pod nazwą „Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Trzcinica – utworzenie pierwszego żłobka”. Projekt ten funkcjonuje w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego a jego wartość całkowita w okresie 2 lat wynosi łącznie 906 753,00 złotych.

W czwartek, 4 marca w Urzędzie Gminy Trzcinica odbyło się spotkanie kadry zarządzającej, podczas którego weryfikowano aktualny stan realizacji tego projektu, również pod kątem osiąganych wskaźników oraz planów finansowych. Złożona została korekta do wniosku o dofinansowanie, która po akceptacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, pozwoli na dokonanie dodatkowych zakupów, w tym środków ochrony indywidualnej z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną. W chwili obecnej wszystkie 20 miejsc żłobkowych jest zajętych , a nabór na nowy rok szkolny 2021/2022 planowany jest na przełomie kwietnia i maja, po zakończeniu naboru w Gminie Trzcinica do placówek przedszkola.

Autor: joanna.kaczorowska@radiosud.pl