7 sierpnia 2020, 13:47

Teraz

27°

Fakty

A A A

WIERUSZÓW: Reforma oświaty nadal kością niezgody

W gminie Wieruszów zapadły kolejne trudne decyzje oświatowe. Radni podczas czwartkowej sesji, pomimo przeciwnej woli niektórych mieszkańców, wskazali uczniom obowiązek kontynuacji nauki w Szkole Podstawowej nr 3, która będzie funkcjonowała w budynku obecnego Gimnazjum im. Jana Pawła II.

Mowa o klasach 3D, 3E, 6B i 6D. - Podjęliśmy decyzję, że przychylamy się do prośby burmistrza, że te klasy zostaną przekazane do nowo utworzonej szkoły - mówił Mirosław Jakubczak, przewodniczący Komisji Oświaty.

Wcześniej rodzice byli poproszeni o złożenie deklaracji. Z przeprowadzonych konsultacji wynikało, że i tak stosunkowo niewielu z nich zdecydowałoby się posłać swoje dzieci do drugiej szkoły, zamiast do obecnego "Korczaka". Jak tłumaczono podczas posiedzenia, każda decyzja rodziłaby różne opinie. Jedna z matek zaproponowała aby dokonać losowania, co mogłoby w pewien sposób zakończyć trwający od kilku tygodni spór. Radni zdecydowali się jednak na przyjęcie uchwały.

- To rozwiązanie, które pozwoli na uratowanie nowej szkoły - uważa Adam Śpigiel, przewodniczący Rady Miejskiej. - Reforma edukacji spadła na wszystkie samorządy jak grom z jasnego nieba. Wszystkim się wydaje, że w małych miejscowościach jest to łatwiejsze, jednak i tak nie wszyscy będą zadowoleni i zawsze pozostanie jakiś niesmak. Rada Miejska musiała podjąć taką a nie inną decyzję.

Opuszczający obrady rodzice nie byli w najlepszych nastrojach. - Jesteśmy zawiedzeni tą decyzją - nie ukrywała jedna z matek. - Chcieliśmy zostawić dzieci w "Korczaku", niestety przegłosowano nas. Nic na to nie poradzimy.

Burmistrz Rafał Przybył, starając się uspokoić rodziców, przekonywał że Gimnazjum - czyli przyszła Szkoła nr 3 - ma bardzo dobre wyniki w nauce, a dzieciom może to wyjść tylko na dobre. Przy okazji uda się ocalić kilka nauczycielskich etatów, czego również nie ukrywano na czwartkowej sesji.

Autor: wieruszow@radiosud.pl