24 lutego 2020, 10:16

Teraz

Fakty

A A A

REGION: 1 sierpnia zawyją syreny

1 sierpnia 2019 r. o godzinie 17:00 zostanie przeprowadzony trening systemu alarmowego na obszarze województwa łódzkiego. Trening będzie polegał na wyemitowaniu przez okres 1 minuty ciągłego dźwięku syren. Trening zostanie przeprowadzony na podstawie zarządzenia nr 179/2019 Szefa Obrony Cywilnej Województwa – Wojewody Łódzkiego z dnia 03 lipca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie województwa łódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania.

Autor: wieruszow@radiosud.pl