16 lipca 2020, 16:43

Teraz

18°

Fakty

A A A

REGION: Dofinansowanie programu "Sportowe Wakacje+"

Trwa konkurs na  dofinansowanie w 2020 roku zadań z zakresu Programu „Sportowe Wakacje +. Program obejmuje zadania z zakresu   upowszechniania sportu różnych grup społecznych  i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2020 rok.

 Zadania realizowane w ramach konkursu Wspieranie organizacji otwartych, ogólnodostępnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, dorosłych oraz innych  grup społecznych i środowiskowych, wspieranie organizacji turniejów sportowych, organizacji eventów, konkursów i innych wydarzeń sportowych, organizacji ogólnodostępnych obozów sportowych na poziomie ogólnopolskim i na poziomie lokalnym.O przyznanie dofinansowania na realizowane w ramach programu zadania, mogą ubiegać się: organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie  upowszechniania sportu i kultury fizycznej, tj. związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje. Zadania będą realizować podmioty wyłonione w otwartym konkursie. Oferty należy składać i przesyłać elektronicznie i w formie papierowej w terminie do 5 lipca.Szczegółowe informacje dot. konkursu dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/sport/konkurs-na-dofinansowanie-w-2020-roku-zadan-z-zakresu-programu-sportowe-wakacje-/

Autor: joanna.kaczorowska@radiosud.pl