6 października 2022, 15:15

Teraz

16°

Fakty

A A A

REGION: Gdzie są pieniądze na węgiel? Gminy czekają na wojewodów, ośrodki pomocy na samorządy...

W Wieruszowie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nie przekazał jeszcze żadnej złotówki na zakup węgla. Zostało złożone odpowiednie zapotrzebowanie, jednak z urzędu wojewódzkiego nie wpłynęły pieniądze dedykowane na ten cel. Co ciekawe, do MOPSu dotarły głosy z Kępna, że petenci sąsiedniego urzędu twierdzą, że w Wieruszowie środki są wypłacane na bieżąco. Są to wyłącznie plotki, co potwierdza kierownik MGOPS.

- Na dzień dzisiejszy dodatek węglowy nie został jeszcze wypłacony – mówiła 20 września Małgorzata Burak. - Krążą gdzieś plotki, opowieści, że Wieruszów płaci sukcesywnie. Owszem, płacimy regularnie, ale dodatek osłonowy (na pokrycie kosztów energii elektrycznej – przyp. red), a to zupełnie inny dodatek. To dodatek, gdzie kryterium na osobę wynosi 1500 zł dochodu w rodzinie oraz 2100 zł w przypadku osoby samotnej.

Również sąsiednie miejscowości informują o tym, że nie zostanie dotrzymany 30-dniowy termin na wypłatę świadczenia. - Ze względu na brak otrzymania środków z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego do Urzędu Gminy, sprawa nie zostanie zakończona w przewidzianym terminie – przekazał GOPS w Czastarach i zaznaczył: - Niezwłocznie po otrzymaniu dotacji nastąpi wypłata świadczeń dodatku węglowego.

Autor: patryk.hodera@radiosud.pl