25 września 2023, 21:44

Teraz

17°

Fakty

A A A

REGION: Gmina Wieruszów ogłosiła końcową sprzedaż węgla. Nie ma limitu

W Urzędzie Miejskim w Wieruszowie trwa przyjmowanie wniosków na końcową sprzedaż węgla po preferencyjnej cenie.


Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Miejskim w Wieruszowie do wyczerpania zapasów surowca na składach, jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2023 r. Rozpatrywane będą według kolejności wpłynięcia.
Wnioski dostępne są na stronie internetowej gminy oraz w Urzędzie Miejskim w Wieruszowie.


Zniesiony został limit ilościowy przypadający na jedno gospodarstwo domowe. Tym samym niezależnie czy mieszkaniec zakupił już węgiel w ilości maksymalnej przewidzianej ustawą, będzie mógł zakupić dodatkową ilość węgla bez ograniczeń ilościowych.


Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego.


W sprzedaży końcowej, zakupu węgla mogą dokonać również mieszkańcy innych gmin, po dołączeniu do wniosku stosownego zaświadczenia o wypłacie dodatku węglowego, uzyskiwanego w gminie, w której został wypłacony dodatek.


Gmina Wieruszów do sprzedaży końcowej posiada: ekogroszek –  67 ton, orzech – 3,5 tony, kostka – 1,5 tony. Cena za tonę wynosi 2000 zł.


 

Autor: patryk.hodera@radiosud.pl