7 grudnia 2023, 11:24

Teraz

Fakty

A A A

REGION: Gmina Wieruszów pozyskała 100 tys. zł na utworzenie nowej pracowni komputerowej w domu kultury

Gmina Wieruszów pozyskała środki w wysokości 97 600,00 PLN na realizację projektu miniPAKT – gminne pracownie komputerowe, realizowanego w ramach projektu Cyfrowa Gmina. 


W ramach grantu planowany jest zakup wyposażenia Pracowni Robotyki w Wieruszowskim Domu Kultury. Obecnie w pracowni odbywają się zajęcia dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej, które cieszą się dużym zainteresowaniem. Środki z grantu pozwolą na rozbudowę posiadanych zestawów i wykorzystanie już posiadanych. Powstaną też nowe stanowiska komputerowe wraz z oprogramowaniem (składające się z laptopa z oprogramowaniem oraz tableta – do warsztatów w terenie). Zakup zestawów do programowania pozwoli na rozwinięcie już nabytych umiejętności młodych ludzi w zakresie robotyki. Zakładany jest zakup 8 robotów modułowych z kilkoma podzespołami, które można składać na wiele sposobów. Roboty przystosowane są do zajęć na każdym etapie edukacji. Uczą programowania już od najmłodszych lat i kształtują umiejętności proinnowacyjne wśród uczniów. Tak wyposażona pracownia będzie realizowała warsztaty z robotyki i programowania w Wieruszowskim Domu Kultury.

Autor: patryk.hodera@radiosud.pl