7 grudnia 2023, 10:45

Teraz

Fakty

A A A

REGION: Odcinkowy pomiar prędkości instalowany w Białej

Pomiędzy Białą Pierwszą a Białą Rządową w powiecie wieluńskim trwa instalacja odcinkowego pomiaru prędkości. Urządzenia mają być włączone za kilkanaście dni. 


Pomiędzy Białą Pierwszą a Białą Rządową, w ciągu drogi krajowej 74, będzie na dniach uruchomiony odcinkowy pomiar prędkości. W tym rejonie doszło już do kilku wypadków śmiertelnych. 


Kluczową zaletą odcinkowych pomiarów prędkości, ze względu na ich zasięg oddziaływania, jest możliwość wpłynięcia na zmianę zachowania kierowców i stosowania się przez kierujących do obowiązującego ograniczenia prędkości na całej długości monitorowanego odcinka. Średnia prędkość pojazdów obliczana jest na podstawie pomiaru czasu przejazdu pomiędzy początkiem i końcem monitorowanej trasy.

Autor: patryk.hodera@radiosud.pl