13 sierpnia 2022, 01:17

Teraz

18°

Fakty

A A A

REGION: Poznaliśmy ranking szkół Perspektywy 2022

12 stycznia poznaliśmy wyniki Rankingu Liceów i Techników "Perspektywy". "Złotą Tarczę" przyznano Technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie. LO im. Majora Henryka Sucharskiego z Kępna otarło się o "Złotą Tarczę", ostatecznie zdobywając "Srebrną". 

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur oraz egzaminów zawodowych oraz System Informacji Oświatowej. 


 

Wieruszowski "Staszic" w rankingu wojewódzkim zajął bardzo wysokie 4. miejsce, które jest nagrodzone "Złotą Tarczą". Szkoła w klasyfikacji ogólnopolskiej zajęła 88. lokatę. 

Licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. Kępińskie Liceum im. Majora Sucharskiego w woj. wielkopolskim było na 17. pozycji, zaś w rankingu ogólnokrajowym na 210. Szkoła minimalnie otarła się o "Złotą Tarczę". Placówka ostatecznie może pochwalić się "Srebrną Tarczą". 


"Kopernik" z Wieruszowa w wojewódzkie łódzkim zajął 55. miejsce, zaś w rankingu głównym 859. Szkoła ponownie obroniła "Brązową Tarczę". 


 I LO im. Tadeusza Kościuszki z Wielunia było 22. w woj. łódzkim oraz 274 w kraju. Szkoła wywalczyła "Srebrną Tarczę".


II LO im. Janusza Korczaka w Wieluniu zajęło 39. miejsce w województwie oraz 506 w kraju. Szkoła ma "Brązową Tarczę". 


I LO im. Marii Skłodowskiej - Curie z Ostrzeszowa w Wielkopolsce było 21., zaś w kraju 272. Szkoła także wywalczyła "Srebrną Tarczę". 


LO nr II z Kępna zajęło 84. miejsce w Wielkopolsce oraz 954. w kraju. Szkoła ma "Brązową Tarczę".


Technikum nr 1 z Kępna było na 45. miejscu w Wielkopolsce oraz ponad 500+ w kraju. 


Technikum nr 2 z Kępna uplasowało się na 76. pozycji w Wielkopolsce oraz na 500+ w kraju. 


Technikum ZS nr 1 z Wielunia było 9. w woj. łódzkim oraz 138 w kraju (Srebrna Tarcza)


Technikum im. J. Długosza z Wielunia było 17. w woj. łódzkim oraz 261 w kraju (Srebrna Tarcza)


Technikum w ZS nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu zajęło 32. miejsce w woj. łódzkim oraz 477 w kraju (Brązowa Tarcza)


Technikum nr 1 z Ostrzeszowa w Wielkopolsce zajęło 18. miejsce, zaś w kraju 225 (Srebrna Tarcza)


Technikum nr 2 z Ostrzeszowa było na 83. miejscu w Wielkopolsce oraz 500+ w kraju

Autor: wieruszow@radiosud.pl