24 lutego 2020, 09:47

Teraz

Fakty

A A A

REGION: Ranking zamożności samorządów

Pismo "Wspólnota" po raz kolejny przygotowało ranking bogactwa samorządów. Dane dotyczące 2018 r. przeliczone zostały "per capita". Wśród miast powiatowych Wieruszów wyprzedza Wieluń, Kępno i Ostrzeszów. Inaczej sytuacja ma się w przypadku powiatu.

Zastosowana metoda obliczania wskaźnika użytego w rankingu jest identyczna jak w ubiegłych latach - przekazują autorzy rankingu. - Pominięte zostały wpływy z dotacji celowych. Zwłaszcza w okresie  intensywnego korzystania z funduszy unijnych mają one chwilowy, ale bardzo silny wpływ na wielkość dochodów. Wpływ wielkiej dotacji inwestycyjnej potrafi wywindować samorząd bardzo wysoko w rankingu. Jest to awans chwilowy (incydentalny) i nie ma związku z trwałym wzrostem zamożności budżetu. Wydaje się więc, że uwzględnienie tylko dochodów własnych i otrzymywanych subwencji lepiej oddaje hasło naszego rankingu (zamożność). Tak jak w ubiegłych latach wpływające do budżetu dochody zostały skorygowane na dwa sposoby. Po pierwsze, odjęliśmy składki przekazywane przez samorządy w związku z subwencją równoważącą (regionalną w przypadku województw) – tak zwany w środowiskach samorządowych podatek janosikowy.  Po drugie, do faktycznie zebranych dochodów dodaliśmy skutki zmniejszenia stawek, ulg i zwolnień w podatkach lokalnych (chodzi o to, by porównywać faktyczną zamożność, a nie skutki podejmowanych w gminach autonomicznych decyzji odnoszących się do polityki fiskalnej)


Miasta powiatowe:

Polkowice: 6950,52 zł - 1 miejsce
..................................
Wieruszów: 3569,15 zł - 33 miejsce
Wieluń: 3419,70 zł - 49 miejsce
Kępno: 3362,91 zł - 55 miejsce
Sieradz: 2981,51 zł - 132 miejsce
Ostrzeszów: 2917,29 zł - 153 miejsce
Złoczew: 2856,86 zł - 415 miejsce

Powiaty:

Człuchowski: 1455,44 zł - 1 miejsce
...................................
Ostrzeszowski: 917,64 zł - 46 miejsce
Wieluński: 835,12 zł - 98 miejsce
Kępiński: 822,72 zł - 109 miejsce
Sieradzki: 818,11 zł - 116 miejsce
Oleśnicki: 729,35 zł - 191 miejsce
Wieruszowski: 645,41 zł - 254 miejsce

Autor: wieruszow@radiosud.pl