10 sierpnia 2020, 22:15

Teraz

23°

Fakty

A A A

REGION: Seniorzy mogą skorzystać z Programu ASOS

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg ogłosiła konkurs ofert do programu ASOS w edycji na rok 2020. Termin składania ofert upływa 31 stycznia br.

ASOS, czyli Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 powstał po to, by wspierać szeroko pojętą aktywność społeczną seniorów. Adresowany jest przede wszystkim do lokalnych organizacji pozarządowych, a także m.in. organizacji wyznaniowych, spółdzielni socjalnych, stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, spółek akcyjnych lub spółek z ograniczoną odpowiedzialnością działających na rzecz osób starszych.

Nie zapominamy o seniorach i to jest bardzo istotne, że poza tym, że jest ta wdzięczność do tych osób, które nas wychowały, dzięki którym funkcjonujemy to przede wszystkim chcemy zapewnić aby ta jesień życia była godna. Dodatkowym programem jest więc program Aktywności Społecznej Osób Starszych. Na ten program przeznaczamy 40 mln złotych, które trafią tym razem do organizacji pozarządowych - powiedziała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Wysokość dotacji, o którą można się ubiegać, wynosi od 20 tys. zł do 200 tys. zł. W konkursie ogłoszonym w ramach Programu należy złożyć ofertę wyłącznie w wersji elektronicznej wypełnioną w Generatorze Ofert. Generator Ofert jest dostępny na stronie internetowej https://asos2020.mpips.gov.pl/. Oferty składać można do 31 stycznia do godz. 16.00.W sumie w latach 2016-2019 w całej Polsce w ramach Programu ASOS sfinansowanych zostało ponad 1400 projektów, z których skorzystało prawie 608 tys. osób – w tym 38,5 tys. osób z niepełnosprawnościami.

Autor: joanna.kaczorowska@radiosud.pl