9 sierpnia 2022, 13:41

Teraz

21°

Fakty

A A A

REGION: W Wieruszowie podatki pozostaną na poziomie obecnego roku

W gminie Wieruszów podatki w przyszłym roku pozostaną na poziomie obecnego. Rada Gminy po rekomendacji burmistrza podjęła też decyzję o obniżeniu średniej ceny skupu żyta w celu ustalenia wymiaru podatku rolnego.

W gminie Wieruszów, podobnie jak w innych samorządach, chętnie podniesionoby podatki w związku z inflacją oraz powszechną drożyzną. Już wcześniej burmistrz rekomendował radzie, aby nie obciążać mieszkańców kolejną podwyżką. Takie, przypomnijmy, miały miejsce w poprzednich latach.

- Jeżeli chcemy być tą gminą miejską i porównywać się np. do gminy Kępno, gdzie jest znaczny wzrost podatków i te stawki są większe, podnosimy nasze podatki, ale nie aż w tak drastyczny sposób - komentował w minionym roku burmistrz Rafał Przybył. - Żeby inwestować w naszą gminę, musimy podjąć się takiego kroku. Wiemy, że nasz budżet został uszczuplony m.in przez ulgi dla osób do 26. roku życia. Pracownicy oświatowi otrzymali 6% podwyżki, i to również musiało być pokryte z naszego budżetu. Te podwyżki, mam nadzieję, nie są zatrważające dla naszych mieszkańców.

W tym roku Rada zajęła się jedynie uchwałą w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. W 2022 r. maksymalne stawki podatku rolnego wyniosą: dla gruntów gospodarstwa rolnego – 153,70 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów (równowartość pieniężna 2,5 q żyta), dla pozostałych gruntów rolnych podlegających podatkowi rolnemu – 307,40 zł od 1 ha gruntów (równowartość pieniężna 5 q żyta). Burmistrz Wieruszowa proponował obniżyć średnią cenę skupu żyta z kwoty 61,48 zł za 1 dt do kwoty 50,00 zł za 1 dt (czyli o 18,67%). Wobec powyższego stawki podatku rolnego w 2022 r. będą wynosić: dla gruntów gospodarstwa rolnego – 125,00 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów, dla pozostałych gruntów rolnych podlegających podatkowi rolnemu – 250,00 zł od 1 ha gruntów i będą na takim samym poziomie jak w 2021 r.

Podatki w gminie Wieruszów, liczone od metra powierzchni, są o kilka groszy mniejsze od tych pobieranych w Kępnie, ale zaś wyższe od tych w Wieluniu, pomimo że tam wprowadzono niedawno podwyżkę.

fot. archiwum 

Autor: wieruszow@radiosud.pl