8 marca 2021, 01:45

Teraz

Fakty

A A A

REGION: Wieruszowski szpital zostanie pozbawiony Ratownictwa Medycznego?!

Powiatowe Centrum Medyczne w Wieruszowie wkrótce może zostać pozbawione Ratownictwa Medycznego. To jeden z działów szpitala, który zapewniając ratowanie ludzkiego życia, przynosi jednocześnie wymierne korzyści finansowe, wpływając na kondycję całego szpitala. 

Podczas najbliższej sesji Rada Powiatu ma podjąć uchwałę w sprawie poparcia dla działań zmierzających do zapewnienia dalszego świadczenia przez PCM usług w zakresie ratownictwa medycznego. Jak czytamy w przygotowanym dokumencie, "wyraża się niepokój w przedmiocie podejmowania działań przez Wojewódzką Stację Ratownictwa Medycznego w Łodzi - Lidera Konsorcjum, zmierzających do scentralizowania ratownictwa medycznego w woj. łódzkim i wyeliminowania poprzez to funkcjonowania ZRM przy szpitalach uczestników konsorcjum, w tym przy szpitalu powiatowym w Wieruszowie". 

Postulatem władz powiatu i PCM jest to, aby decydenci organów woj. łódzkiego podjęli starania umożliwiające funkcjonowanie ZRM w dotychczasowej formule z konsorcjum na czele, z liderem, jakim jest WSRM lub utworzenie odrębnego konsorcjum bądź prowadzenie działalności ratownictwa medycznego samodzielnie. Sprzeciw władz powiatu ma dotrzeć do wojewody, marszałka oraz do łódzkiego oddziału NFZ. 

WSRM nie zamierza przejąć karetek oraz sprzętu, na który poniesiono duże nakłady finansowe.

Autor: wieruszow@radiosud.pl