15 maja 2021, 19:05

Teraz

15°

Fakty

A A A

ROGASZYCE: Profilaktyczna lekcja dla dzieci

Magdalena Handziuk z KPP w Ostrzeszowie przeprowadziła w miniony czwartek spotkanie profilaktyczne dla dzieci z Przedszkola "Kolorowe Kredki" w Rogaszycach. Powadzenie tego typu zajęć z dziećmi i młodzieżą jest nieodzownym elementem policyjnej służby.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom najmłodszej grupy odbiorców oraz z uwagi na brak możliwości bezpośredniego kontaktu z nimi przeprowadzono zajęcia w formie online.Poruszono na nich temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz podczas przewożenia pojazdami, a także zwrócono uwagę na ograniczone zachowanie w stosunku do osób nieznanych oraz odpowiedniego zachowania się w przedszkolu. Najmłodszym słuchaczom przypomniano również w jaki sposób należy reagować w przypadku kontaktu z agresywnym zwierzęciem, np. psem. Następnie zaproszono dzieci do wzięcia udziału w quizie. Odpowiadając na zawarte w nim pytania dzieci utrwalały sobie posiadaną już wiedzę na temat bezpieczeństwa, a na zakończenie spotkania policjantka przeczytała wiersz dotyczący wykonywanego przez nią zawodu.

Fot. KPP Ostrzeszów

Autor: joanna.kaczorowska@radiosud.pl