22 lipca 2024, 17:08

Teraz

24°

Fakty

A A A

REGION: Rusza budowa drogi w Wyszanowie


5 czerwca 2023 r. (poniedziałek) zaplanowane jest rozpoczęcie prac związanych z przebudową ul. Spokojnej w Wyszanowie – zadanie w ramach robót budowlanych pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Wieruszów”.

 

- Prosimy mieszkańców, a także wszystkich użytkowników ul. Spokojnej o zachowanie szczególnej ostrożności na czas trwających robót, stosowania się do oznakowania drogowego i poleceń wykonawcy robót budowlanych. Prosimy także o parkowanie samochodów w sposób niekolidujący z pracami - przekazał Urząd Miejski w Wieruszowie.


 

Roboty budowlane będą polegać na wykonaniu jezdni o nawierzchni bitumicznej na odcinku 220,0 m o szerokości 5,50 m wraz z odwodnieniem realizowanym przez system kanalizacji deszczowej, wykonaniu chodnika po prawej stronie o szerokości 2,0 m z kostki brukowej wraz ze zjazdami do posesji. Inwestycja zlokalizowana jest w obrębie Wyszanów dz. ewid. nr 849/1 gm. Wieruszów.


 

Autor: patryk.hodera@radiosud.pl