14 lipca 2024, 12:50

Teraz

23°

Fakty

A A A

RYCHTAL: Adam Staszczyk jednogłośnie otrzymał absolutorium i wotum zaufania

Burmistrz Gminy Rychtal Adam Staszczyk otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu w 2023 roku. W trakcie sesji, która odbyła się w czwartek (20.06) otrzymał aprobatę jednogłośnie.Z przedłożonego sprawozdania o wykonaniu budżetu wynika, że w roku 2023 dochody wykonano w kwocie ponad 26 mln zł. Wydatki wykonano w kwocie ponad 28 mln zł (wydatki majątkowe stanowią 25,52% wydatków ogółem – 7,1 mln zł. Gmina pozyskała też ponad 14 mln zł środków zewnętrznych). Deficyt budżetu na koniec minionego roku wyniósł 2,4 mln zł. Aktualnie zadłużenie gminy wynosi 22,84% (6,3 mln zł). Radni zatwierdzili sprawozdania finansowe wraz z wykonaniem budżetu za 2023 rok i udzieli jednogłośnie absolutorium. Podjęli także uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania. – Jestem bardzo zadowolony z otrzymanego absolutorium tym bardziej, że było to poparcie jednogłośne. To zwieńczenie całorocznej pracy, za którą jestem bardzo wdzięczny. Dziękuję wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, że ten budżet 2023 roku udało się zrealizować tak dobrze - powiedział Radiu SUD burmistrz Adam Staszczyk. 

Autor: redakcja@radiosud.pl