17 października 2021, 04:46

Teraz

Fakty

A A A

RYCHTAL: Podpisano dwie umowy

W Urzędzie Gminy w Rychtalu podpisane zostały dwie umowy pomiędzy Powiatem Kępińskim a Gminą Rychtal. Ich intencją jest wspieranie zadań inwestycyjnych realizowanych przez obie strony. Pierwsza z umów dotyczy wsparcia przekazanego przez Gminę Rychtal na rzecz Powiatu Kępińskiego w związku z planowaną realizacji zadania obejmującego rozbudowę istniejącego Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek. Gmina Rychtal przeznaczyła w Wieloletniej Prognozie Finansowej na ten cel 1 000 000 złotych. Druga z zawartych tego dnia umów dotyczy wsparcia przez Powiat Kępiński kwotą 1 050 000 złotych zadania inwestycyjnego realizowanego przez Gminę Rychtal a związanego z modernizacją dróg powiatowych nr 5687P i 5688P w miejscowości Wielki Buczek poprzez budowę kolektora kanalizacji deszczowej.

Autor: joanna.kaczorowska@radiosud.pl