16 października 2019, 01:26

Teraz

13°

Fakty

A A A

RYCHTAL: Przebudują szatnie przy boisku

2 lipca wójt Gminy Rychtal Adam Staszczyk podpisał umowę na „Przebudowę szatni przy boisku sportowym na szatnię dla gości w miejscowości Rychtal”. Umowa została zawarta między Gminą Rychtal, a Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ALIKO ul. Wierzbowa 13 63-630 Rychtal reprezentowaną przez Damiana Maryniaka - Właściciela Firmy. Zakres prac remontowych polegać będzie na robotach budowlanych, elektrycznych i wodociągowo-kanalizacyjnych. Koszt całości inwestycji wynosi 101.345,85 zł brutto. Termin wykonania do dnia 31.10.2019r.
Źródło: www.rychtal.pl

Autor: lukasz.smiatacz@radiosud.pl