20 maja 2024, 16:56

Teraz

23°

Fakty

A A A

RYCHTAL: Umowa na dokumentację

W Urzędzie Miejskim Gminy Rychtal podpisano umowę między Gminą Rychtal, reprezentowaną przez Burmistrza Adama Staszczyka, a pracownią Projektową Santus, prezentowaną przez Marka Matusiaka.Umowa dotyczy realizacji zamówienia polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowo-technicznej odcinka kanalizacji sanitarnej Darnowiec-Zgorzelec, a także uzyskaniu niezbędnych decyzji zezwalających na rozpoczęcie robót
budowlanych. Ten strategiczny krok ma na celu znaczącą poprawę infrastruktury sanitarno-technicznej w gminie, co przyczyni się do podniesienia jakości życia mieszkańców oraz ochrony środowiska naturalnego.

Autor: joanna.kaczorowska@radiosud.pl