22 lipca 2024, 16:46

Teraz

24°

Fakty

A A A

SIEMIANICE: 135 rocznica urodzin hrabiego Szembeka

Z okazji 135 rocznicy urodzin dra Aleksandra hr. Szembeka delegacja na czele z Prezesem Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotrem Walkowskim, przewodniczącym powiatowych struktur w Kępnie WIR Krzysztofem Zawadą i z kierownikiem biura WIR w Kępnie Marią Szubert, udała się do Siemianic - rodowej miejscowości hr. Aleksandra Szembeka i złożyła kwiaty pod epitafium rodu Szembeków. Obecny był także proboszcz parafii Siemianice Kanonik Marek Olszewski.

Dr Aleksander hr. Szembek był pierwszym prezesem izb rolniczch w wolnej Polsce. Studia odbywał na obczyźnie w Lipsku i Paryżu. Doktoryzował się na Uniwersytecie Louxain. Objąwszy w 1910 roku zarząd siemianickiego majątku hr. Aleksander wprowadzał w nim i okolicach poznane na zachodzie Europy nowoczesne metody gospodarowania. Ocenia się, że dzięki zabiegom dr Aleksandra hr. Szembeka przesądzony został na rzecz Polski los 80 wsi sołeckich w tym Siemianic w czasie rokowań Traktatu Wersalskiego w 1919 r. W Traktacie Wersalskim Szembek brał czynny udział w pracach w Komisji Granicznej. Ród Szembeków wywodził się z rodu niemieckiego, który osiedlił się w Polsce już w 1566 r. Jeden z protoplastów Bartłomiej Schonenbek osiadł w Krakowie. Za zasługi dla nowej ojczyzny otrzymał indygenat od króla Zygmunta Augusta i zaliczony został w poczet szlachty polskiej. Ród Szembeków zasłużył się wielce dziejach historii polski. Z tego rodu wywodziło się dwóch Prymasów Polski, siedmiu generałów, kanclerzy i polityków oraz księży. Szembekowie brali udział niomal we wszystkich wydarzeniach, wojnach i bitwach narodu polskiego i zawsze po polskiej stronie. W Kępnie znajduje się Samorządowa Biblioteka im. Marii z Fredrów hrabiny Szembekowej, która była wnuczką Aleksandra hr. Fredry autora Zemsty. Maria była działaczką społeczną i patriotyczną. Wydała wiele tomików wierszy. Talent pisarski odziedziczyła po dziadku Aleksandrze. Była żoną Piotra Szembeka uczestnika Powstania Styczniowego. Aleksander przyszedł na świat 12 stycznia 1886 r w majątku generała Powstania Listopadowego Piotra Szembeka i Henrietty Becu w Siemianicach. Urodził się w czasie gdy rząd pruski gotował nowy atak na Polaków, tworząc komisję kolonizacyjną. Na jej realizację wydzielono ogromną kwotę 100 mln marek, za które państwo pruskie miało wykupić większe majątki polskie, a następnie osiedlić na nich chłopów pruskich. Był to początek walki o ziemie polskie w zaborze pruskim.

ANDRZEJ WAWRZYNIAK

Autor: redakcja@radiosud.pl