22 lipca 2024, 15:47

Teraz

24°

Fakty

A A A

SOKOLNIKI: Absolutorium dla wójta

Wójt gminy Sokolniki otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu w 2015 r. Głosowanie, podczas którego wszyscy radni opowiedzieli się pozytywnie odbyło się podczas środowej sesji, którą zaplanowano w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki.

Analiza wykonania dochodów za okres sprawozdawczy wykazała, że zostały one zrealizowane w kwocie 16. 813.769, 51 zł, co stanowiło 100,6% ogółu planowanych dochodów. Z kolei po stronie wydatków wykazano 14.489.110, 15 zł, czyli 82,9% planu. Obecnie gmina Sokolniki może pochwalić się jednym z najniższych wskaźników zadłużenia w woj. łódzkim, a to jeszcze kilka lat temu wydawało się nierealne. – Myślę, że przez cały rok spieraliśmy się na komisjach a nieraz i na sesjach, ale zawsze udawało się wypracować wspólne stanowisko – komentuje wójt, Sylwester Skrzypek. – Wśród najważniejszych zadań inwestycyjnych można wymienić drogi; „schetynówkę” oraz odcinki dojazdowe do gruntów rolnych. Dokonaliśmy rozliczenia nakładów finansowych dotyczących budynku w Walichnowach. Można powiedzieć, że środki unijne, mimo skromnego budżetu, udało się pozyskiwać. Konsekwencją tego wszystkiego jest uchylenie programu naprawczego. Obecnie naszą obawą jest podział środków zewnętrznych. Dużo się o nich mówi, ale one głównie są skierowane dla aglomeracji. Mniejsze miejscowości takie jak Sokolniki czy sąsiednie samorządy nie bardzo mogą sięgać po taki zastrzyk finansowy. Oczywiście cały czas aplikujemy, ale te konkursy nie są łatwe.
Wójt otrzymał gratulacje oraz kwiaty, które były formą podziękowania za całoroczną pracę na rzecz samorządu.

Autor: redakcja@radiosud.pl