20 września 2020, 14:08

Teraz

18°

Fakty

A A A

SOKOLNIKI: Radni ustalili nowe diety

Pod koniec czerwca Rada Gminy w Sokolnikach pochyliła się nad ustaleniem diet dla radnych oraz sołtysów.

Miesięczną dietę dla przewodniczącego (obecnie Rafała Prukopa) ustalono na 1200 zł. Wiceprzewodniczący (obecnie Agnieszka Kadłubek) otrzyma 800 zł.

Pozostali radni za udział w sesji oraz na posiedzeniach otrzymają dietę w wysokości 200 zł. Przewodniczący stałych i doraźnych komisji za udział w sesji oraz w posiedzeniu komisji otrzymają 300 zł, ich zastępcy z kolei 250 zł. Członkowie zespołów kontrolnych otrzymają po 150 zł od przeprowadzonej kontroli.

Za udział w posiedzeniach odbywających się w określonym dniu przysługuje jedna dieta.

Sołtysi za udział w sesji oraz w posiedzeniu komisji otrzymują po 150 zł.

Do tej pory przewodniczący otrzymywał 900 zł diety a wiceprzewodniczący 400 zł. Sołtysi mieli prawo do pobrania 100 zł diety.

Autor: wieruszow@radiosud.pl