5 marca 2024, 10:53

Teraz

Fakty

A A A

TRZCINICA: Sprzęt dla strażaków

Nowy sprzęt trafi do strażaków ochotników w Gminie Trzcinica. Część sprzętu zakupiona zostanie w ramach porozumienia z Zarządem Wojewódzkim OSP RP w Poznaniu z częściowym dofinansowaniem Gminy Trzcinica, ponadto w ramach porozumień z Komendą Powiatową PSP w Kępnie, także z częściowym dofinansowaniem Gminy Trzcinica oraz w ramach środków własnych Gminy Trzcinica.

OSP w Aniołce Pierwszej otrzyma węże strażackie i piłę spalinową; OSP w Laskach buty, kominiarki, rękawice, torbę medyczną, dwa aparaty powietrzne oraz nożyco – rozpieracz z osprzętem; OSP Kuźnica Trzcińska komplet hełmów; OSP Piotrówka węże strażackie i pompę typu Niagara; OSP Pomiany komplet hełmów, mundury, osprzęt i węże strażackie; OSP Trzcinica 12 kompletów ubrań bojowych, prądownice i węże strażackie, buty i pompę typu Niagara; OSP w Wodzicznej ubrania koszarowe i prądownice strażackie. Łączna wartość zakupów to około 128 000 złotych, z czego około 38 000 złotych to środki zewnętrzne a 90 000 złotych to środki własne Gminy Trzcinica. Część sprzętu została już dostarczona.

Autor: joanna.kaczorowska@radiosud.pl