22 lipca 2024, 17:13

Teraz

24°

Fakty

A A A

WIERUSZÓW: Startuje kluczowa inwestycja na terenie Liceum w Wieruszowie

Stefan Pietras – starosta wieruszowski i Marek Kanicki – wicestarosta wieruszowski wraz z Elżbietą Kubiak – skarbnikiem powiatu, w imieniu Powiatu Wieruszowskiego podpisali z Katarzyną Kempą reprezentującą wykonawcę prowadzącego firmę pod nazwą w formie spółki cywilnej – Firma Budowlana Rafał Kempa z siedzibą Kaliszkowice Kaliskie 119, 63-510 Mikstat, umowę na zadanie mające na celu usunięcie wilgoci z murów piwnicznych i fundamentów w budynku LO w Wieruszowie.


Wartość podpisanej umowy: 3 518 554,73 zł.


Zadanie zostanie zrealizowane do 15.10.2024 r.


Zakresem robót obejmuje między innymi: demontaż urządzeń sanitarno˗higienicznych w piwnicach,  czasowy demontaż ścian działowych w piwnicach,  demontaż warstw posadzkowych w piwnicach, czasowy demontaż utwardzenia wokół budynku w zakresie planowanych wykopów, demontaż schodów zewnętrznych do kotłowni,  demontaż studni doświetlających, demontaż izolacji termicznej murów fundamentowych od strony zewnętrznej do wysokości ok. 10 cm nad poziom terenu, wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej,  zaizolowanie fundamentów oraz murów fundamentowych zewnętrznych styropianem, odtworzenie zdemontowanych elementów, ułożenie drenażu opaskowego, wykonanie wentylacji mechanicznej (instalacje sanitarne), wykonanie zasilania  wentylacji mechanicznej (instalacje elektryczne).

Autor: patryk.hodera@radiosud.pl