29 lutego 2020, 04:31

Teraz

Fakty

A A A

ŁĘKA OPATOWSKA: Stary i nowy fundusz sołecki

W 2019 roku Gmina Łęka Opatowska w ramach środków wyodrębnionych na fundusz sołecki przeznaczyła kwotę 384.705,79 zł.

Podobnie jak we wcześniejszych latach, dzięki zaangażowaniu i współpracy wielu osób zostało realizowanych wiele zadań i przedsięwzięć, które przyczyniły się do poprawy warunków życia mieszkańców. - Przez cały miniony rok sukcesywnie realizowane były przedsięwzięcia, o które wnioskowały sołectwa w ramach funduszu sołeckiego - powiedział Radiu SUD wójt Adam Kopis.

Rada Gminy zwiększyła fundusz sołecki. W 2020 zabezpieczona kwota to: 416 322,96 zł. To pieniądze, które przekazywane są na realizację lokalnych potrzeb, ważnych dla mieszkańców poszczególnych miejscowości. - Dzięki wspólnym wysiłkom lokalnych społeczności i władz samorządowych Fundusz Sołecki wpływa na poprawę naszego najbliższego otoczenia. Liczymy, że będzie tak dalej w kolejnych latach - dodał wójt Kopis.

FUNDUSZ SOŁECKI 2019

Sołectwo Opatów - 54.138,16 zł
wykonano projekt na budowę drogi przy ulicy Parkowej, sporządzono zmianę projektu sali wiejskiej wraz z remizą OSP, zakupiono sprzęt AGD dla Koła Gospodyń Wiejskich, zakupiono kosiarkę do trawy (boisko LZS Płomień Opatów), zakupiono kamień wraz z utwardzeniem dróg gminnych, zakupiono wyposażenie i umundurowanie dla jednostki OSP.

Sołectwo Siemianice - 50.565,05 zł
wybudowano otwartą strefę aktywności (plac zabaw i siłownię zewnętrzną).

Sołectwo Biadaszki - 29.072,19 zł
zmodernizowano salę oraz teren wokół sali OSP, w tym: remont podłogi oraz wymianę opłotowania.

Sołectwo Trzebień - 31 562,55 zł
wykonano ogrodzenia przy sali OSP, zakupiono kamień wraz z utwardzeniem dróg gminnych, zakupiono siatki do bramek oraz stroje sportowe, doposażono placu zabaw dla dzieci oraz zaplecze kuchenne w sali OSP.

Sołectwo Łęka Opatowska - 54 138,16 zł
zamontowano trybuny przy boisku sportowym, zakupiono wyposażenie do zaplecza kuchennego przy sali OSP, zakupiono kamień wraz z utwardzeniem dróg gminnych.

Sołectwo Zmyślona Słupska - 17 703,18 zł
zmodernizowano salę wiejską, w tym: remont sufitu, malowanie i ocieplenie, zakupiono kamień na utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa

Sołectwo Lipie - 20 897,33 zł
wykonano projekt wraz z częściowym wykonaniem chodnika przy drodze gminnej, wybudowano placu zabaw w Lipiu - centrum aktywności w centrum miejscowości.

Sołectwo Marianka Siemieńska - 16 782,83 zł
wykonano czyszczenie rowów melioracyjnych przy drodze gminnej.

Sołectwo Raków - 36 218,43 zł
wykonano remont sufitu oraz doposażono salę OSP, dofinansowano budowę drogi gminnej, wyrównano i utwardzono drogi dojazdowe do pól, wyremontowano korytarz oraz pomieszczenia gospodarcze w budynku komunalnym.

Sołectwo Kuźnica Słupska 19 598,02 zł
zakupiono siatki do bramek, doposażono zaplecze kuchenne w sali wiejskiej, zakupiono kamień wraz z utwardzeniem dróg gminnych, zorganizowano imprezę integracyjną „Mikołajki”.

Sołectwo Piaski – 34 323,60 zł
zakupiono tablicę informacyjno-ogłoszeniową, doposażono oddział przedszkolny, doposażono zaplecze kuchenne w sali OSP, zakupiono wyposażenie do samochodu strażackiego, zmodernizowano boisko sportowe, zorganizowano imprezę plenerowo-integracyjną „Dzień Dziecka”.

Sołectwo Szalonka - 19 706,29 zł
wyremontowano salę OSP, w tym: wymieniono podłogę i stolarkę okienną.

FUNDUSZ SOŁECKI 2020 r

Sołectwo Opatów: 58 480,54 zł
wykonanie projektów na budowę dróg na ulicach: Pogodnej, Spacerowej, Słowackiego i Reja. Dofinansowanie zakupów strojów ludowych dla zespołu ludowego, doposażenie jednostki OSP, projekt na zagospodarowanie terenu wokół biblioteki.

Sołectwo Siemianice: 54 036,02 zł
doposażenie OSP, zakup kamienia i usługa równiarki, zakup kosiarki samojezdnej, doposażenie KGW.

Sołectwo Biadaszki: 31 287,09 zł
zakup i wymiana kotła CO w Sali OSP wraz z modernizacją kotłowni, zakup kamienia i utwardzenie drogi gminnej, zakup doposażenia zaplecza kuchennego sali OSP, zakup podkaszarki dla OSP, zakup strojów sportowych dla młodzieży z OSP.

Sołectwo Trzebień: 34 152,63 zł
modernizacja sali OSP.

Sołectwo Łęka Opatowska: 58 480,54 zł
remont sali w Domu Strażaka-Rolnika.

Sołectwo Zmyślona Słupska: 19 240,10 zł
modernizacja sali wiejskiej oraz terenu wokół, w tym: ocieplenie, założenie kostki brukowej, zakup pomieszczenia gospodarczego przy sali wiejskiej.

Sołectwo Lipie: 22 748,93 zł
częściowe wykonanie chodnika przy drodze gminnej wraz z remontem przepustu drogowego.

Sołectwo Marianka Siemieńska: 18 304,41 zł
zakup kamienia i utwardzenie drogi gminnej, wykaszanie rowów i zakup paliwa, odnowienie tablicy informacyjno-ogłoszeniowej, wykonanie dokumentacji budowy chodnika oraz zakup materiałów.

Sołectwo Raków: 39 240,44 zł
modernizacja sali OSP, w tym: założenie klimatyzacji i doposażenie zaplecza kuchennego, zakup kamienia wraz z utwardzeniem i wyrównaniem dróg równiarką, organizacja otwartych imprez integracyjno-plenerowych „ Majówka” i „ Dzień Dziecka”.

Sołectwo Kuźnica Słupska: 21 286,92 zł
zakup namiotu wraz z ławkami i stołami, organizacja imprezy kulturalno-sportowej „ Dzień Dziecka”, zakup wykaszarki do trawy, zakup kamienia wraz z utwardzeniem dróg.

Sołectwo Piaski: 37 486,02 zł
organizacja imprezy plenerowo-integracyjnej „Dzień Dziecka”, remont oraz doposażenie pomieszczenia w budynku OSP.

Sołectwo Szalonka: 21 579,32 zł
budowa placu zabaw, remont i modernizacja sali OSP wraz z zapleczem kuchennym.

Autor: daniel.tarchala@radiosud.pl