4 marca 2021, 01:56

Teraz

Fakty

A A A

OSTRZESZÓW: Strefa płatnego parkowania od 1 lipca?

Jeśli na swoim styczniowym posiedzeniu Rada Miejska wyrazi zgodę, 1 lipca 2021 roku będzie pierwszym dniem obowiązywania w Ostrzeszowie strefy płatnego parkowania. W ten sposób zaczynają się materializować zamiary, o których mówiło się od wielu lat. Zgodnie z przyjętymi założeniami, w przypadku dróg publicznych strefa obowiązywać będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00, a na placach dodatkowo także w sobotę od 9.00 do 13.00. Swoim zasięgiem strefa obejmować ma ulice od Urzędu Miasta i Gminy w kierunku centrum.
-Można powiedzieć, że granicą będzie Plac Wodniakowskiego – wyjaśnia burmistrz Patryk Jędrowiak. - Jeśli chodzi o większe parkingi to większość z nich została włączona, czyli plac przy ul. ks. Sobierajskiego, plac przy ul. Kaliskiej, plac Kazimierza, Stawek i plac Wodniakowskiego. Parkowanie na placach będzie tańsze niż na ulicach, ponieważ chcemy zachęcić mieszkańców do korzystania z placów, a nie ulic, szczególnie w centrum miasta. Wyłączamy całkowicie ruch samochodów w rynku, natomiast dopuszczamy dowożenie tam towarów w określonych godzinach, zarówno przed funkcjonowaniem strefy, jak i po godzinach jej funkcjonowania oraz w trakcie jej funkcjonowania. W pobliżu rynku będą zlokalizowane dwie koperty przeznaczone tylko dla aut dostawczych. Tak, żeby w czasie godzin funkcjonowania strefy auta mogły tam zaparkować i towar mógł być przeniesiony czy przewieziony wózkiem czy w inny sposób do sklepów w rynku.
Niestety nie przewidziano wyjątków od przyjętej zasady. Praktycznie jedynym jest darmowa godzina na parkingu zlokalizowanych przy ul. ks. Sobierajskiego. I tam jednak nie dotyczy to całego placu, ale tylko jego części przylegającej bezpośrednio do cmentarza. Pozostałe dwa parkomaty wydawać będą bilety na ogólnych zasadach. Na pewne preferencje liczyć mogą mieszkańcy strefy.
- Będą mogli otrzymać abonament do trzech samochodów na jeden adres meldunkowy – informuje burmistrz. - Dla pierwszego samochodu taki abonament będzie wynosił 30 złotych na kwartał bądź 100 złotych na rok i będzie uprawniał do parkowania w pobliżu miejsca zamieszkania. Biuro strefy będzie wyznaczało te ulice czy place, gdzie będzie mógł mieszkaniec parkować na podstawie tego abonamentu. Również firmy prowadzące działalność w centrum będą miały prawo do wykupienia abonamentów dla aut firmowych. Tu oczywiście opłaty będą już wyższe.
 Jakie są główne argumenty za wprowadzeniem strefy płatnego parkowania?
- Przede wszystkim zwiększenie rotacji w centrum miasta – odpowiada P. Jędrowiak. - Chcemy uniknąć tego, co dzieje się czasami teraz, czyli, że ludzie, którzy nawet chcą dojechać do centrum i zrobić tam zakupy, rezygnują z tego, wiedząc, z jakimi problemami wiąże się znalezienie miejsca parkingowego. Zwiększenie rotacji ma być osiągnięte przede wszystkim dzięki temu, że znikną auta, które przez wiele godzin były zostawiane w obrębie strefy. Idąc w godzinach porannych do centrum miasta nie widać ludzi, a wszystkie parkingi są pełne.
W przypadku przyjęcia przez Radę Miejską uchwały o utworzeniu strefy, rozpisany zostanie przetarg na jej operatora, a także zakup parkomatów i odpowiednie oznaczenie miejsc postojowych. Proces przygotowań ma się zakończyć 1 lipca.
W środę o godz. 12.00 odbędzie się wideokonferencja z twórcą projektu Janem Sklorzem. – W jej trakcie będzie można zadawać na czacie pytania, a po zakończeniu zapis z niej będzie do odtworzenia w dowolnym czasie – informuje burmistrz Patryk Jędrowiak.


 

Autor: