13 sierpnia 2022, 02:16

Teraz

18°

Fakty

A A A

DĘBICZE: Świetlica wiejska w nowej szacie

Zakończono realizację projektu pn.: „Mieszkamy- zmieniamy. Remont świetlicy wiejskiej w Dębiczach”. W wyniku XI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Miastem i Gminą Grabów nad Prosną zawarto umowę o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na współfinansowanie powyższego zadania. Następnie wyłoniono Wykonawcę i przystąpiono do realizacji projektu. Zakres prac obejmował remont sali głównej i korytarza. Dzięki dofinansowaniu i ciężkiej pracy mieszkańców wnętrza sali stały się nowoczesne i stanowią wizytówkę miejscowości.Całkowity koszt zadania to 110 939,58 zł, w tym: 50.000,00 zł – dofinansowanie z UMWW, 48.799,58 zł – środki własne Miasta i Gminy Grabów nad Prosną, w tym 20.379,14 zł – środki funduszu sołeckiego, 12 140,00 zł – praca własna oraz sprzętu mieszkańców sołectwa Dębicze.

źródło:grabownadprosna.com.pl

Autor: joanna.kaczorowska@radiosud.pl