30 września 2020, 16:22

Teraz

15°

Fakty

A A A

REGION: Sytuacja epidemiczna w Wieluniu i Wieruszowie

Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia br. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020, poz.1356) powiat wieluński zaliczony został do tzw. obszaru czerwonego, w którym obowiązują bardziej restrykcyjne zasady bezpieczeństwa.

Do dnia dzisiejszego na terenie powiatu wieluńskiego stwierdzono 456 przypadków zakażenia SARS-CoV-2, w tym aktualnie chore są 193 osoby (254 osoby dotychczas wyzdrowiały, a 9 zmarło).

W związku ze stwierdzeniem ogniska SARS-CoV-2 w zakładzie produkcyjnym WIELTON w dniach 8.08.2020 r. – 10.08.2020 r. przeprowadzona została akcja pobierania wymazów od pracowników ww. przedsiębiorstwa. Próbki do badania każdego dnia pobierane były przez trzy zespoły: Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi, Wojsk Obrony Terytorialnej oraz Starostwa Powiatowego w Wieluniu. Poza ww. podmiotami w działania zaangażowane były również: WCZK w Łodzi, PCZK w Wieluniu, WSSE w Łodzi, PSSE w Wieluniu, KPP w Wieluniu, laboratorium DiMedical oraz firma WIELTON. W ciągu trzech dni przebadane zostały 972 osoby – stwierdzono 34 wyniki dodatnie.

Sytuacja epidemiczna w powiecie wieluńskim, w tym firmie WIELTON, jest monitorowana i planowane są kolejne działania, które spowodują wygaszenie ogniska oraz ustabilizowanie sytuacji w całym powiecie.

Na uwadze należy również mieć sytuację panującą w powiecie wieruszowskim zaliczonym do „obszaru żółtego” – na dzień dzisiejszy jest tam 49 osób zakażonych (dotychczas zachorowało 361 osób – 300 wyzdrowiało, 12 zmarło).

W całym województwie łódzkim natomiast do dnia dzisiejszego zachorowały 4394 osoby, z czego aktualnie zakażonych jest 681, wyzdrowiało 3495, zmarło 218. Dzisiaj są 43 kolejne zakażenia koronawirusem z czego 12 z powiatu wieluńskiego (w tym 10 z firmy WIELTON).

Autor: wieruszow@radiosud.pl