11 kwietnia 2021, 17:58

Teraz

14°

Fakty

A A A

SZALONKA: W ciągu 8 miesięcy powstanie sieć kanalizacyjna

Gmina Łęka Opatowska zawarła umowę na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków, zasilaniem energetycznym dla kilku miejscowości.

Inwestycję wykona ta sama firma z Ostrowa Wlkp. która realizowała podobne zadanie w Rakowie. Będzie miała na to czas do końca października br. Koszt inwestycji opiewa na kwotę 3,4 mln zł. Lwia część tych kosztów (3,1 mln zł) zostanie pokryta ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Planowana inwestycja jest I etapem budowy zbiorczej sieci kanalizacyjnej.

- Pierwsza część tej inwestycji dotyczy budowy kanalizacji w Szalonce od oczyszczalni ścieków, później przejściem pod rzeką Pomianką. Dalej będzie realizacja inwestycji w samej Szalonce. Z kanalizacją pójdziemy w kierunku Siemianic - mówi wójt Adam Kopis.

Na chwilę obecną nie ma gwarancji pozyskania środków zewnętrznych na kanalizację Siemianic, co jest także w planie. Przypomnijmy, że wkrótce rozpocznie się budowa kanalizacji z Łęki Opatowskiej w kierunku Piasek. Zadanie będzie zrealizowane w tym roku.

foto: UG Łęka Opatowska

Autor: daniel.tarchala@radiosud.pl