23 lipca 2019, 15:22

Teraz

23°

Fakty

A A A

BARANÓW: Szkoła w Grębaninie została zlikwidowana

Szkoła Podstawowa w Grębaninie została zlikwidowana. Tak zdecydowali większością głosów radni podczas dzisiejszej sesji Rady Gminy w Baranowie. Placówka oświatowa nie zniknie jednak całkowicie. Od września będzie filią szkoły w Mroczeniu, a uczyć się w niej będą dzieci z klas 1-3.

Zamiar likwidacji szkoły w Grębaninie pozytywnie zaopiniował Wielkopolski Kurator Oświaty. Informację o zamiarze likwidacji przesłano wcześniej także, pomimo braku związków zawodowych, do zaopiniowania przez Komisję Międzyzakładową NSZZ ”Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Rychtalu.

W roku szkolnym 2018/2019 liczebność uczniów w poszczególnych klasach wynosi: klasa 0-I (zapisane było 1 dziecko, a sześcioro, które spełniają obowiązek nauki rodzice dobrowolnie wysłali do innych szkół). W klasie II jest 10 uczniów, w III-0, w klasie IV-10, klasie V-6, klasie VI-8, w klasie VII-11. Prognozy demograficzne nie wykazują większej tendencji wzrostowej liczby uczniów na przyszłe lata.

Do nauki 45 uczniów zatrudnionych w szkole jest 17 nauczycieli (dyplomowani -7, mianowani -3, nauczyciele kontraktowi -5, nauczyciele stażyści -2).

Gmina zapewni nieodpłatny dowóz dla wszystkich uczniów klas IV-VIII odbywających dotychczas naukę w Grębaninie do Szkoły Podstawowej w Mroczeniu. Radni przewagą głosów 8:5 przyjęli przygotowany projekt uchwały.

Autor: daniel.tarchala@radiosud.pl