7 lutego 2023, 10:03

Teraz

-6°

Fakty

A A A

KĘPNO: Torowisko CPK blisko Hanulina

niekorzystny wariant

Spółka Centralnego Portu Komunikacyjnego zdecydowała o przyjęciu na terenie Gminy Kępno wariantu inwestorskiego, którym jest wariant W51 przebiegu szybkich kolei.


Wariant ten został przyjęty pomimo apelu burmistrza Piotra Psikusa i Rady Miejskiej w Kępnie, którzy zaopiniowali W51 jako wariant niekorzystny ekonomicznie, gospodarczo i społecznie dla Gminy Kępno. - Po konsultacjach z mieszkańcami sugerowaliśmy, że wariant W52 będzie najbardziej korzystny dla wszystkich w naszej gminie - mówi Radiu SUD burmistrz Piotr Psikus. - Wariant W51 jest niekorzystny, zwłaszcza dla mieszkańców osiedla Hanulin. Mieszkańcy tych rejonów najbardziej odczują przebieg tej trasy. Nie jestem zadowolony z tego wariantu. Rozpocząłem działania mające na celu doprowadzenie do mojego spotkania bezpośrednio z pełnomocnikiem rządu ds. budowy trasy CPK. Będę jeszcze raz próbował przekonać do wyboru wariantu W52 - dodał burmistrz Psikus.


Na obecnym etapie prac wprowadzenie zmian do przebiegu układu torowego nie jest już możliwe, natomiast na etapie projektu budowlanego możliwe będzie doszczegółowienie rozwiązań technicznych w szczególności  w zakresie infrastruktury towarzyszącej.  

Autor: daniel.tarchala@radiosud.pl