15 sierpnia 2020, 18:44

Teraz

25°

Fakty

A A A

TRZCINICA: Będzie trzeci etap budowy kanalizacji

22 stycznia 2020 roku w Urzędzie Gminy w Trzcinicy nastąpiło otwarcie ofert na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica – etap III”. Wpłynęło 5 ofert, których wartość wahała się od 3 536 585,12 złotych do 5 114 400,00 złotych. Wszystkie mieściły się w zaplanowanej w budżecie Gminy Trzcinica kwocie. Najkorzystniejszą ofertę z kwotą 3 536 585,12 złotych złożyło konsorcjum firm z Ostrowa Wielkopolskiego: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „INKADRO” Sp. z o.o. (lider konsorcjum) i Sławomir Gynter Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EKOMAX” (partner konsorcjum). Realizacja zadania, które obejmie ulice: Zieloną, Kwiatową, część Kluczborskiej, Polną, Piaskową, Leśną, Zacisze, część Lipowej i pozostałą część Pocztowej w miejscowości Trzcinica rozpocznie się wiosną 2020 roku. Gmina Trzcinica na powyższe zadanie pozyskała dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Źródło: www.trzcinica.com.pl

Autor: lukasz.smiatacz@radiosud.pl