11 kwietnia 2021, 08:15

Teraz

Fakty

A A A

TRZCINICA: Dofinansowanie na budowę dróg

Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządy terytorialnego w 2021 roku. Gmina Trzcinica otrzymała dofinansowanie w wysokości 83 250 złotych z przeznaczeniem na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Przekazane środki zostaną wykorzystane do realizacji tegorocznych inwestycji drogowych Gminy Trzcinica.

Autor: joanna.kaczorowska@radiosud.pl