8 grudnia 2021, 11:22

Teraz

-3°

Fakty

A A A

TRZCINICA: Dofinansowanie na przebudowę dróg

1 października zawarta została umowa na dofinansowanie przebudowy dróg w miejscowości Trzcinica. Umowę zawarli wojewoda wielkopolski Michał Zieliński oraz gmina Trzcinica reprezentowana przez wójta Grzegorza Hadzika. Dofinansowanie w kwocie 353.420 zł. pochodzi ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie dotyczy ulic Polnej, Piaskowej, Leśnej i Zacisze, a wartość całkowita zadania to blisko 700.000 zł. Są to kolejne środki pozyskane z rządowych programów. Od 2018 roku udało się z tego źródła pozyskać ponad 4.670.000 zł. na różnorodne zadania, w tym już zrealizowane - „Rozbudowę przedszkola w Trzcinicy o oddział żłobkowy” oraz „Przebudowę drogi w miejscowości Piotrówka”. Natomiast w 2022 roku 3000.000 zł. zostanie wykorzystane na realizację IV etapu zadania wodno-kanalizacyjno – drogowego w Trzcinicy, ponad 772.000 zł. na realizację I etapu zadania wodno-kanalizacyjno-drogowego w Piotrówce, a 150.000 zł. na rozbudowę garażu w Laskach.
Źródło: www.trzcinica.com.pl

Autor: lukasz.smiatacz@radiosud.pl