27 maja 2024, 18:04

Teraz

23°

Fakty

A A A

TRZCINICA: Drogi w Piotrówce i Pomianach doczekają się remontu

W Trzcinicy podpisana została umowa na realizację zadania „Modernizacja odcinków dróg gminnych”. Jej zawarcie poprzedziło postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, na które wpłynęły 2 oferty w kwotach 1.395.100zł.i 1 690.526zł.Zadanie dotyczy modernizacji odcinków dróg gminnych w Piotrówce i Pomianach. Wykonawcą będzie pzedsiębiorstwo z Kępna. Wartość zadania to 1.395.100 zł., z czego 1.325.345zł (95% wartości) stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 
Źródło: www.trzcinica.com.pl 

Autor: lukasz.smiatacz@radiosud.pl