8 marca 2021, 00:32

Teraz

Fakty

A A A

TRZCINICA: Gmina wsparła organizacje

Gmina Trzcinica dokonała wyboru organizacji pozarządowych, które uzyskają dotację z budżetu Gminy na rok 2021 na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz zadań edukacyjnych i kulturalnych.

Gmina Trzcinica na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zaplanowała w 2021 roku łącznie 208 141 złotych, z czego 97 000 złotych to dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Kluby sportowe: LZS Victoria Laski, LZS Trzcinica, GKS Trzcinica, KS Volley Trzcinica oraz Sparta Ultra Team złożyły wnioski o przyznanie dotacji ze środków Gminy Trzcinica. Załączone zostały do nich kosztorysy i harmonogramy zaplanowanych działań.W zakresie działań o charakterze edukacyjnym i kulturalnym o środki ubiegały się: KGW Pomiany, Stowarzyszenie Wsi Trzcinica Przyszłość oraz TPL Lukus.
wsparcie trzcinica

Autor: joanna.kaczorowska@radiosud.pl