16 lutego 2020, 20:30

Teraz

Fakty

A A A

TRZCINICA: Gmina złożyła wniosek do LGD

Zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu grantowego ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania Wrota Wielkopolskie na dofinansowanie zadań z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Gmina Trzcinica złożyła wniosek pn. „Wieczór integracyjny przy muzyce i śpiewie w Trzcinicy – jesień 2020”.

Projekt zakłada zorganizowanie imprezy integracyjnej w Domu Ludowym w Trzcinicy dla lokalnej społeczności z terenu całej Gminy, w tym osób zrzeszonych i działających w organizacjach społecznych. Na potrzeby zadania zamówione zostaną sceniczne występy artystyczne, obsługa techniczna i nagłośnienie, usługa cateringowa, jak również inne działania związane z tym wydarzeniem. Całość projektu szacuje się na wartość 14580 zł, a dofinansowanie stanowi 100% kosztów zadania. Planowany termin realizacji to jesień 2020r. Wniosek Gminy Trzcinica znalazł się w rejestrze złożonych wniosków o powierzenie grantów ogłoszonym przez LGD Wrota Wielkopolski i podlegać będzie weryfikacji.

Autor: