29 stycznia 2022, 02:18

Teraz

-1°

Fakty

A A A

TRZCINICA: Jubileusz 25-lecia kapłaństwa

8 maja br. we wspomnienie liturgiczne św. Stanisława Biskupa i Męczennika w kościele parafialnym w Trzcinicy odprawiona została Msza św. odpustowa ku Jego czci. Eucharystię odprawił i homilię wygłosił pochodzący z Trzcinicy ks. prałat Zbigniew Stefański, który w tym roku świętuje jubileusz 25-lecia kapłaństwa.

Na początku Eucharystii ks. kanonik Wiesław Cieplik – proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Stanisława Biskupa w Trzcinicy powitał dostojnego jubilata ks. prałata Zbigniewa Stefańskiego, księży z dekanatu trzcinickiego celebrujących uroczystą mszę św. odpustową, jak również wiernych zgromadzonych na uroczystości parafialnej. Szczególnej oprawy mszy św. nadał występ chóru szkolnego z Trzcinicy.
W homilii, ks. prałat Zbigniew Stefański wspominał swoje lata dziecięce i młodzieńcze przeżyte w Trzcinicy, jak również opowiedział o swoim powołaniu do kapłaństwa. Zgromadzonym wiernym przybliżył również żywot św. Stanisława, ukazując jego postać jako wzór do naśladowania. .Na koniec homilii zwrócił się do zebranych o modlitwę o nowe powołania do posługi kapłańskiej i życia konsekrowanego.
Po Mszy św. wokół świątyni przeszła procesja, w której uczestniczyli kapłani z dekanatu trzcinickiego, sztandary oraz wierni. Po błogosławieństwie Najświętszym Sakramentem ks. kanonik Wiesław Cieplik, proboszcz parafii, podziękował wszystkim za udział w odpuście i złożył życzenia dostojnemu jubilatowi. Następnie delegacje złożone z przedstawicieli grup i wspólnot parafialnych, jak również organizacji z Trzcinicy złożyli ks. prałatowi Zbigniewowi życzenia i gratulacje z okazji Srebrnego Jubileuszu Kapłaństwa. Wszyscy parafianie od ks. prałata Zbigniewa Stefańskiego otrzymali piękne różańce, obrazki i pocztówki jubileuszowe.

Ks. Prałat Zbigniew Stefański – ur. 1 lutego 1967 r. w Kępnie z matki Kazimiery z d. Samulska i ojca Henryka Stefańskich – mieszkańców Trzcinicy. Liceum Ogólnokształcące ukończył w Kępnie w 1986 r. Naukę kontynuował w latach 1986-1992 w Wyższym Seminarium Duchownym na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu, gdzie zdobył tytuł magistra teologii. Święcenia kapłańskie otrzymał w dniu 27 maja 1992 r. w Kaliszu z rąk ks. Biskupa Kaliskiego Stanisława Napierały. Mottem jakie przyjął na swojej kapłańskiej drodze i umieścił na prymicyjnym obrazku, są słowa: „Powierz Panu swą drogę i zaufaj Mu, a On sam będzie działał” (Ps. 37,5). W 1992 r. został skierowany do posługi wikariuszowskiej w Godzieszach Wielkich, gdzie przebywał do 1995 r. Od lipca 1995 do marca 2002 r. pracował jako wikariusz w parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Kaliszu. 16 marca 2002 r. został mianowany proboszczem w Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Wawrzyńca w Stolcu, gdzie pracuje do dzisiaj. 14 sierpnia 2011 r. otrzymał tytuł kanonika honorowego kapituły kolegiackiej. Natomiast 21 lipca 2013 r. tytuł prałata. Jest członkiem Rady Kapłańskiej oraz pełni funkcję wicedziekana. 1 kwietnia 2017 r. został ustanowiony kapelanem Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Złoczewie.

Autor: joanna.kaczorowska@radiosud.pl