21 stycznia 2021, 03:42

Teraz

Fakty

A A A

TRZCINICA: Kolejne prace w gminie wykonane

Na terenie gminy Trzcinica zakończono kilka prac modernizacyjnych i remontowych. W Laskach na Osiedlu Nowym wykonano chodnik. W Wodzicznej w Domu Ludowym ocieplono sufit dużej sali metodą wdmuchiwania materiału izolacyjnego i zamontowano wyposażenie szatni a także zakupiono krzesła. Natomiast w budynku komunalnym przeprowadzono prace malarskie i elektryczne. Obok Domu Ludowego w Pomianach zamontowano pomieszczenie gospodarcze. Przy Domu Ludowym w Smardzach zamontowano monitoring wizyjny przyległego terenu, trwają tez prace porządkowe przy drogach. Pracownicy gospodarczy wykonują prace porządkowe i konserwacyjne obiektów rekreacyjnych.

Autor: joanna.kaczorowska@radiosud.pl