9 sierpnia 2022, 12:21

Teraz

21°

Fakty

A A A

TRZCINICA: Kolejne wsparcie z budżetu województwa

W ostatnim okresie Urząd Marszałkowski w Poznaniu udzielił Gminie Trzcinica pomocy finansowej. 8 lipca została zawarta umowa pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego reprezentowanym przez wicemarszałka Krzysztofa Grabowskiego i członka Zarządu Leszka Wojtasiaka, a Gminą Trzcinica, reprezentowaną przez wójta Grzegorza Hadzika na udzielenie z budżetu Województwa Wielkopolskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 11.000 złotych. Pomocą finansową objęte jest zadanie „Urządzenie terenu rekreacyjnego wraz z budową sceny estradowej na boisku sportowym w miejscowości Trzcinica”. Dofinansowanie stanowi ok. 33% wartości całości zadania. Pozostała kwota to środki własne Gminy Trzcinica. Natomiast 18 lipca Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2016 roku. Dotacja w kwocie 150.000 złotych dla Gminy Trzcinica dotyczy budowy dróg dojazdowych. Jest to już druga tegoroczna dotacja na budowę dróg dojazdowych – poprzednia wynosiła 123.000 złotych. Urząd Marszałkowski w 2016 roku udzielił pomocy Gminie Trzcinica łącznie w kwocie 273.000 złotych z przeznaczeniem na budowę dróg dojazdowych. Jak uzupełnia wójt Gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik - Cieszę się, iż Urząd Marszałkowski dostrzega potrzeby samorządów lokalnych, a przekazane trzy dotacje w całkowitej wartości 284 000 złotych są znaczącymi środkami w budżecie Gminy Trzcinica.

Źródło: www.trzcinica.pl

Autor: lukasz.smiatacz@radiosud.pl

Archiwum komentarzy
Tryb sortowania komentarzy:
  • ~kympniok : może wreszcie w Trzcinicy pojawią się kosze na śmieci przy ulicach i przystankach!!!!!!!!!!!!!

    09:08, 28 lipca 2016, | odpowiedz