1 czerwca 2020, 23:43

Teraz

12°

Fakty

A A A

TRZCINICA: Kontynuują budowę wodociągu

29 marca zawarta została umowa na kontynuację budowy wodociągu łączącego miejscowości Granice z Trzcinicą. Powyższe prace związane są z powstającą zabudową mieszkaniową. Wartość prac to 39 319,41 złote, a wykonane zostaną do połowy maja. W bieżącym roku w ramach dozbrojenia terenów, na których powstają nowe domy wykonane zostaną wodociąg w miejscowości Kuźnica Trzcińska, Trzcinica dwa odcinki rejonu ulicy Piaskowej, Laski Osiedle Nowe, wzdłuż ulicy Jana Pawła II odcinek od Organistówki do ulicy Młyńskiej. Wykonana zostanie także dokumentacja sieci wodociągowej dotycząca przedłużenia zasilania w wodę na ulicy Armii Krajowej w Laskach. Zakończony zostanie także proces wyposażenia stacji uzdatniania wody i hydroforni w zapasowe pompy.
Źródło: www.trzcinica.com.pl

Autor: lukasz.smiatacz@radiosud.pl