13 sierpnia 2022, 01:33

Teraz

18°

Fakty

A A A

TRZCINICA: Poprawa bezpieczeństwa

Rozpoczęły się prace przy budowie placu postojowego na ulicy Szkolnej w Trzcinicy. Plac postojowy poprawi komunikację w rejonie, w którym usytuowany jest Zespół Szkół Trzcinicy, Gminna Biblioteka Publiczna, kompleks sportowy ORLIK, Przychodnia Lekarska oraz przedsiębiorstwa i domy mieszkalne.

Prace są kontynuacją wcześniejszych działań polegających na opracowaniu dokumentacji, w tym dotyczącej organizacji ruchu oraz wyznaczenia i oznakowania miejsc postojowych wzdłuż ulicy Szkolnej. Ponadto w bieżącym roku w tym rejonie na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Starostwem Powiatowym w Kępnie a Gminą Trzcinica dokończony zostanie odcinek chodnika na ulicy Jana Pawła II, powiat zakupi materiał a gmina wykona prace budowlane. Natomiast w oparciu o porozumienie zawarte pomiędzy Spółką Oświetlenie Uliczne i Drogowe a Gminą Trzcinica w bieżącym roku wymienione zostanie oświetlenie na ulicy Szkolnej i dokończone na ulicy Jana Pawła II. Podjęte prace i działania polegające na nowym oznakowaniu, wykonaniu miejsc postojowych, nowym oświetleniu na ulicy Szkolnej oraz na dokończeniu chodnika i dokończeniu wymiany oświetlenia na ulicy Jana Pawła II powinno poprawić bezpieczeństwo i warunki korzystania z obiektów usytuowanych na ulicy Szkolnej w Trzcinicy - mówi Wójt Gminy Grzegorz Hadzik.

/źródło:www.trzcinica.com.pl/

Autor: joanna.kaczorowska@radiosud.pl