21 lutego 2020, 15:46

Teraz

Fakty

A A A

TRZCINICA: Radni jednogłośnie zagłosowali

XI Sesja Rady Gminy odbyła się w czwartek, 7 listopada w Trzcinicy. Radni przyjęli wszystkie przygotowane projekty uchwał.

Radni podczas obrad zwiększyli dochody budżetu o kwotę 19 912,00 zł do kwoty 29 089 776,17.Dochody bieżące budżetu wynoszą 22 859 759,92 zł a dochody majątkowe 6 230 016,25 zł. Udzielili pomocy finansowej Powiatowi Kępińskiego w kwocie 12 800,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z remontem dróg powiatowych w miejscowościach Piotrówka i Kuźnica trzcińska a także postanowili dofinansować zakup ambulansu sanitarnego typu P dla potrzeb medycznych świadczonych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie.

Powiat Kępiński ma możliwość pozyskania właśnie tego ambulansu. Wiadomo, wszystko się starzeje, jest to związane ze zdrowiem i życiem. Pierwotne kwoty były trochę wyższe ale w tej chwili pojawiła się szansa na dofinansowanie zewnętrzne i te kwoty umniejszyły się i są w proporcji do liczby mieszkańców – tłumaczył wójt Grzegorz Hadzik.

Na ten cel radni zabezpieczyli w budżecie gminnym 5 674,00 zł. Uchwalili również Roczny Program Współpracy Gminy Trzcinica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego i wolontariatu. Podczas sesji Przewodniczącego Rady Gminy Zdzisław Mikołajczyk przedstawił analizę oświadczeń majątkowych. Nie było w nich znaczących uchybień.

Autor: joanna.kaczorowska@radiosud.pl