27 listopada 2021, 00:32

Teraz

Fakty

A A A

TRZCINICA:Radni nie chcą przejąć dróg powiatowych

W Urzędzie Gminy w Trzcinicy odbyła się kolejna sesja Rady Gminy. Radni zgodnie przyjęli wszystkie przygotowane projekty uchwał.

Radni podczas XV Sesji Rady Gminy podjęli uchwałę zmieniającą budżet i w budżecie na 2016 rok. Zwiększono więc dochody budżetu o kwotę 331 892,41 zł do kwoty 18 mln 497 529,25 zł. Natomiast wydatki budżetu zwiększono o kwotę 331 892,41 do kwoty 10 002 474,98 zł. Jedną z ważniejszych uchwał było też ustalenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podczas sesji radni uchwalili wykaz wstępnych lokalizacji nowych przystanków przy drogach powiatowych: 5692 P w Kuźnicy Trzcińskiej i Ignacówce Trzeciej oraz przy drodze 5691P w Smardzach i Granicach. Omówiono też harmonogram zebrań wiejskich dotyczących funduszy sołeckich na 2017 rok. Wiele emocji wzbudziło pismo od starosty powiatu kępińskiego w sprawie przejęcia przez Gminę Trzcinica powiatowych dróg przebiegających przez miejscowości gminy.
W Gminie Trzcinica długość dróg powiatowych wynosi 39,4 km. Znaczna część tych dróg to drogi o charakterze lokalnym. Powiat corocznie w miarę możliwości finansowych przeprowadza remonty i naprawy dróg oraz inwestycje drogowe na wybranych odcinkach.

..Intencją władz powiatu jest przeprowadzenie reorganizacji zarządzania drogami powiatu, które pozwoliłoby na efektywniejsze zarządzanie poszczególnymi odcinkami i utrzymanie ich w stanie zadowalającym ich użytkowników. W związku z powyższym zwracam się do Pana Wójta o zajęcie stanowiska w sprawie możliwości przejęcia przez Gminę Trzcinica odcinków dróg , które nie spełniają kryteriów dróg powiatowych, w zasób dróg gminnych. .. - odczytał przewodniczący Rady Gminy Zdzisław Mikołajczyk.

Radni jednogłośnie zdecydowali, że nie zgadzają się na przejęcie dróg powiatowych.

Autor: joanna.kaczorowska@radiosud.pl