5 grudnia 2021, 23:35

Teraz

Fakty

A A A

TRZCINICA: Świętowali jubileusz 50-lecia małżeństwa

W Trzcinicy obchodzone były żelazne, diamentowe i złote gody Pożycia Małżeńskiego.

Wójt Gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik, życzył Jubilatom zdrowia, wszelkiej pomyślności, pogratulował zebranym tak długiego stażu małżeńskiego, który jest darem i jednocześnie wzorem dla wszystkich. Podziękował także za trud i wysiłek na rzecz społeczności lokalnej. Podczas uroczystości obecni byli również Przewodniczący Rady Gminy Trzcinica Zdzisław Mikołajczyk oraz Sekretarz Gminy Renata Ciemny
Pary obchodzące 50 lat Pożycia Małżeńskiego zostały odznaczone medalami za długoletnie pożycie małżeńskie, które zostały nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wszystkie obecne na uroczystości pary otrzymały listy gratulacyjne, kwiaty oraz upominki. Przy kawie dostojni Jubilaci mogli powspominać swoje wspólnie przeżyte lata i życzyć sobie wzajemnie kolejnych pięknych rocznic pożycia małżeńskiego. Uroczystość uświetnił występ chóru szkolnego „Violino” Zespołu Szkół w Laskach pod kierunkiem Danuty Wieczorek.

Autor: joanna.kaczorowska@radiosud.pl