17 maja 2022, 13:05

Teraz

16°

Fakty

A A A

TRZCINICA: Szkolenie dla sołtysów

W Urzędzie Gminy w Trzcinicy odbyło się szkolenie dotyczące programu „Wielkopolska Odnowa Wsi".Udział w nim wzięli sołtysi i przedstawiciele rad sołeckich a także pracownicy Urzędu Gminy. 

Szkolenie w Trzcinicy przeprowadził Dariusz Młynarczyk, Zastępca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.O korzyściach wynikającycyh z udziału w tym programie mówił wójt Grzegorz Hadzik.Prowadzący natomiast przedstawił warunki przystąpienia sołectw do tego projektu.Omówił też zasady udziału w Konkursie „Pięknieje Wielkopolska Wieś”, którego celem jest wsparcie inicjatyw mieszkańców sołectw, uczestniczących w samorządowym programie „Wielkopolska Odnowa Wsi” na rzecz rozwoju własnej miejscowości. Wysokość dotacji dla pojedynczego projektu wynosi maksymalnie 70% kosztów kwalifikowalnych projektu, nie mniej jednak niż 10 000 zł i nie więcej niż 30 000 zł. Przedmiotem dofinansowana jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprawiające estetykę miejscowości, zachowanie i odtwarzanie dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego lub krajobrazowego. Jedna gmina może złożyć maksymalnie 3 wnioski o dofinansowanie projektów w sołectwach, które są uczestnikami programu. Nie można złożyć kilku projektów odnośnie tego samego sołectwa, jednak jedno zadanie może być realizowane w więcej niż jednym sołectwie.
W trakcie szkolenia prowadzący przybliżył również przykładowe przedsięwzięcia zrealizowane w ramach regionalnego programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” w różnych miejscowościach województwa Wielkopolskiego.

źródło: www.trzcinica.com.pl

Autor: joanna.kaczorowska@radiosud.pl