20 maja 2024, 17:57

Teraz

23°

Fakty

A A A

TRZCINICA: Trwają przygotowania do budowy ścieżki pieszo- rowerowej

W Urzędzie Gminy Trzcinica odbyło się spotkanie w sprawie przygotowania do budowy gminnej ścieżki pieszo- rowerowej. W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Fundacji „Fundusz Współpracy” mającej doświadczenie w planowaniu i realizacji takich inwestycji. Elementem spotkania była także wizyta w terenie w celu zapoznania się z warunkami technicznymi. Gmina Trzcinica otrzymała dofinansowanie na tę inwestycję z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Dotyczy to budowy drogi dla pieszych i rowerów po trasie nieczynnej linii kolejowej Nr 307 stanowiącej własność Gminy Trzcinica. Wartość otrzymanego dofinansowania to 7 552 500 złotych czyli 95% planowanych kosztów. Wcześniej została opracowana koncepcja budowy ścieżki wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Obecnie przygotowywana jest procedura w celu wyłonienia wykonawcy. Rozpoczęcie prac planowane jest w 2024 roku.
Źródło: www.trzcinica.com.pl 

Autor: lukasz.smiatacz@radiosud.pl