20 maja 2024, 18:32

Teraz

21°

Fakty

A A A

TRZCINICA: Umowa na modernizację dróg zawarta

Gmina Trzcinica zawarła umowę na realizację zadania „Modernizacja odcinków dróg gminnych”. Zawarcie poprzedziło postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, na które wpłynęły 2 oferty w kwotach 1 395 100, 38 złotych i 1 690 526, 89 złotych. Zadanie dotyczy modernizacji odcinków dróg gminnych w Piotrówce i Pomianach. Wykonawcą będzie Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo- Mostowe S.A. Wartość zadania to 1 395 100, 38 złotych z czego 1 325 345, 36 złotych (95% wartości zadania) to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Autor: joanna.kaczorowska@radiosud.pl