8 grudnia 2021, 11:39

Teraz

-3°

Fakty

A A A

TRZCINICA: W programie „Budujemy Sportową Polskę”

Gmina Trzcinica od 2011 r. uczestniczy w programie pn. „Budujemy Sportową Polskę”.Ma on na celu stworzenie równego i powszechnego dostępu do nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury sportowej, wyrównanie szans dzieci i młodzieży w uprawianiu sportu oraz zbudowanie warunków i szans dla przyszłych sukcesów sportowców.

Jednym z zrealizowanych działań w Gminie Trzcinica było wyposażenie obu Zespołów Szkół w boiska z nowoczesną antyurazową nawierzchnię. W 2011 roku z udziałem środków Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu powstało takie boisko przy Zespole Szkół w Laskach. Z kolei w 2012 roku w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” z dofinansowaniem Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu otwarto boisko przy Zespole Szkół w Trzcinicy. Kolejnym działaniem zrealizowanym w Gminie konsekwentnie od 2011 roku była modernizacja lub budowa, często z udziałem mieszkańców, 9 boisk posiadających zestaw aluminiowych bramek wraz z osprzętem i piłkochwytami. W 2011 roku powstały boiska: w Kuźnicy Trzcińskiej, w Laskach , w Piotrówce , w Teklinie, w Trzcinicy , w Wodzicznej. W Aniołce Pierwszej, Pomianach i Smardzach przygotowanie boisk wymagało prac ziemnych i dlatego zostały ukończone odpowiednio w 2013, 2014 i 2016 roku. Obecnie każde sołectwo Gminy Trzcinica dysponuje terenem rekreacyjnym i sportowym.
W 2014 roku powstały dwa boiska do piłki siatkowej plażowej w Kuźnicy Trzcińskiej i Wodzicznej w ramach projektu dofinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańcom w zakresie dalszej poprawy bazy sportowej Gmina Trzcinica w 2014 roku zrealizowała projekt „Utworzenia małych centrów sportowo – rekreacyjnych w Gminie Trzcinica” w postaci siłowni zewnętrznych i stołów do tenisa w Laskach i w Trzcinicy. Obecnie Gmina Trzcinica czeka na weryfikację wniosku złożonego w Ministerstwie Sportu i Turystyki pn. „Budowa bieżni lekkoatletycznej o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej wraz ze skocznią do skoku w dal przy Zespole Szkół w Laskach i Trzcinicy”. W ramach podjętej inicjatywy na terenie każdego z Zespołów Szkół planowana jest budowa 2-torowej bieżni z infrastrukturą do skoku w dal. Da to możliwość dalszego rozwoju sportów lekkoatletycznych. Na terenie Gminy Trzcinica funkcjonują kluby piłki nożnej. Obiekt w Trzcinicy wymagał doposażenia i modernizacji. Wykonano piłkochwyty i wewnętrzne ogrodzenie, uzupełniono oświetlenie, powstał budynek gospodarczy oraz towarzysząca infrastruktura rekreacyjna, w tym w 2015 roku scena. W Laskach stadion sportowy powstał od podstaw, powstało pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej i boisko pomocnicze wraz z wyposażeniem, piłkochwytami, trybuną i ławeczkami. Całość terenu jest ogrodzona. W 2015 roku na terenie stadionu sportowego w Laskach zakończona została budowa wielofunkcyjnego pawilonu sportowego z zapleczem sanitarnym.

Autor: joanna.kaczorowska@radiosud.pl