17 kwietnia 2024, 08:19

Teraz

Fakty

A A A

TRZCINICA: Własny prąd już jest

Zakończyła się realizacja w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania pn.: „Montaż odnawialnych źródeł energii na budynkach i obiektach stanowiących własność Gminy Trzcinica”. W trakcie postępowania przetargowego wpłynęło 9 ofert.


Wykonawcą prac polegających na montażu odnawialnych źródeł energii zostało Przedsiębiorstwo Robót Instalacji Elektrotechnicznych z Przygodzic.


23 października 2023 roku została zawarta umowa o wartości 282 285 złotych brutto, a sfinansowana jest ze środków pochodzących w całości ze środków zewnętrznych przekazanych przez Departament Budżetu Państwa Ministerstwa Finansów. Zadanie dotyczyło wszystkich stacji uzdatniania wody i hydroforni będących własnością Gminy Trzcinica zlokalizowanych w Laskach, Teklinie i Trzcinicy. Z uwagi na fakt, iż w 2023 roku wydatki związane ze zużyciem energii elektrycznej w stacjach uzdatniania wody i hydroforniach wyniosły 372 794, 09 złotych, a w 2024 roku planowane są w kwocie 390 000 złotych, instalacja paneli fotowoltaicznych na terenie tych obiektów powinna dać oszczędności w kosztach eksploatacji.


Nie jest to koniec działań w zakresie odnawialnych źródeł energii. W chwili obecnej analizujemy możliwość uczestnictwa w Klastrze Energii, a także planujemy kolejne inwestycje w tym obszarze -mówi wójt Gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik.

Autor: joanna.kaczorowska@radiosud.pl